Leden 2008

Kachna a husa

12. ledna 2008 v 11:19 Kachna a husa
Kachny a husy jsou vodní ptáci.Jejich příbuzní žijí ve většině oblastí světa.
Mají silné opeření,které jim pomáhá udržet teplo,a chodidla opatřená plovacími blánami,jimiž pádlují po vodě.
Husy jsou zpravidla větší než kachny a mají delší krky.Husy mají velké zobáky na trhání a žvýkání trávy.Kachny mají ploché zobáky,jimiž cedí potravu z vody.
Kachny mají krátké nohy a při chůzy se kolébají.Jejich chodidla
jsou opatřena třemi předními prsty spojenými blánou a samostatným zadním prstem.Téměř všechny druhy kachen žijí ve sladké vodě.Žijí se hmyzem a červy i rostlinami.
Kajky mořeské hnízdí podél severních ledových pobřeží.Aby samička udržela vajíčka v teple,stele hnízdo prachovým peřím (dole) vyškubaným z hrudi.
Většina bernešek velkých,které hnízdí v Kanadě a na Aljašce,se v zimě stěhuje
do Mexika a na jih Spojených států.Když letí,často hlasitě kejhají.
Samcům kachen se říká kačeři.Často mívají pestrobarevné opeření,které přitahuje samičky.Samičky kachen jsou obvykle nevýrazně hnědé.

Slon

12. ledna 2008 v 10:27 Slon
Sloni jsou nejtěžší suchozemská zvířata.Jsou inteligentní a mají dobrou paměť.Existují dva druhy:jeden žije Africe,druhý v Indii.Své dlouhé choboty používají
podobně jako paži,aby do úst dostali potravu a vodu.jejich kly jsou ze slonoviny a samci je používají k boji.
V Indii jsou sloni cvičení na těžkou práci,jako zvedání kmenů.Jezdci na slonu nebo jeho cvičiteli se říká mahaut.
Slon africký je větší než jeho indický příbuzný.Má větší kly,uši a vpadlé čelo.Kly jsou ve skutečnosti zuby,které vyrůstají z úst.
Slon indický má menší uši a kulaté čelo.Pouze samec slona indického má kly.
V Africe žijí sloni v malých rodinných skupinách
pod vedením nejstarších samic.Samci žijí v samičích stádech.